20 sự thật tâm lý học thú vị giúp bạn khám phá bản thân và những người xung quanh

1.‌ ‌Mất‌ ‌khoảng‌ ‌66‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌hình‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌mới.‌ ‌

2.‌ ‌Hồi‌ ‌tưởng‌ ‌lại‌ ‌những‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌hơn‌ ‌khi‌ ‌bạn‌ ‌nhắm‌ ‌mắt.‌ ‌

3.‌ ‌Não‌ ‌và‌ ‌ruột‌ ‌được‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌chặt‌ ‌chẽ,‌ ‌điều‌ ‌này‌ ‌giải‌ ‌thích‌ ‌tại‌ ‌sao‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌cảm‌ ‌xúc,‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌là‌ ‌căng‌ ‌
thẳng,‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌đến‌ ‌chức‌ ‌năng‌ ‌sinh‌ ‌lý‌ ‌của‌ ‌ruột.‌ ‌

4.‌ ‌Yêu‌ ‌một‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌tưởng‌ ‌tượng‌ ‌hay‌ ‌lý‌ ‌tưởng‌ ‌hóa‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌không‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌khi‌ ‌yêu‌ ‌một‌ ‌
người‌ ‌bởi‌ ‌vì‌ ‌họ‌ ‌là‌ ‌chính‌ ‌họ.‌ ‌

5.‌ ‌Viết‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌giấc‌ ‌mơ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌phác‌ ‌thảo‌ ‌chúng‌ ‌rõ‌ ‌ràng‌ ‌hơn.‌ ‌

6.‌ ‌So‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌giác‌ ‌quan‌ ‌khác,‌ ‌khứu‌ ‌giác‌ ‌có‌ ‌liên‌ ‌kết‌ ‌chặt‌ ‌chẽ‌ ‌nhất‌ ‌với‌ ‌bộ‌ ‌nhớ.‌ ‌

7.‌ ‌Có‌ ‌năng‌ ‌lực‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌về‌ ‌cách‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌nghĩ‌ ‌ngợi‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌dấu‌ ‌hiệu‌ ‌của‌ ‌trí‌ ‌thông‌ ‌minh‌ ‌cao‌ ‌hơn.‌ ‌

8.‌ ‌Mỗi‌ ‌người‌ ‌đều‌ ‌có‌ ‌3‌ ‌tính‌ ‌cách‌ ‌-‌ ‌tính‌ ‌cách‌ ‌họ‌ ‌thể‌ ‌hiện,‌ ‌tính‌ ‌cách‌ ‌họ‌ ‌sở‌ ‌hữu‌ ‌và‌ ‌tính‌ ‌cách‌ ‌mà‌ ‌họ‌ ‌
nghĩ‌ ‌rằng‌ ‌mình‌ ‌có.‌ ‌

9.‌ ‌Người‌ ‌hay‌ ‌mơ‌ ‌mộng‌ ‌có‌ ‌xu‌ ‌hướng‌ ‌mơ‌ ‌nhiều‌ ‌hơn‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌ghi‌ ‌nhớ‌ ‌chúng.‌ ‌

10.‌ ‌Nguồn‌ ‌hạnh‌ ‌phúc‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌một‌ ‌đứa‌ ‌trẻ‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌gia‌ ‌đình‌ ‌và‌ ‌bạn‌ ‌bè‌ ‌thân‌ ‌thiết.‌ ‌

11.‌ ‌Nói‌ ‌bằng‌ ‌giọng‌ ‌trầm‌ ‌và‌ ‌bình‌ ‌tĩnh‌ ‌trong‌ ‌khi‌ ‌tranh‌ ‌luận‌ ‌với‌ ‌ai‌ ‌đó‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌chiếm‌ ‌ưu‌ ‌thế‌ ‌so‌ ‌
với‌ ‌đối‌ ‌thủ.‌ ‌

12.‌ ‌Người‌ ‌luôn‌ ‌biết‌ ‌ơn‌ ‌thường‌ ‌hạnh‌ ‌phúc‌ ‌hơn.‌ ‌

13.‌ ‌Nói‌ ‌2‌ ‌ngôn‌ ‌ngữ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌trì‌ ‌hoãn‌ ‌sự‌ ‌khởi‌ ‌đầu‌ ‌của‌ ‌bệnh‌ ‌Alzheimer.‌ ‌

14.‌ ‌Cách‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌nhất‌ ‌để‌ ‌nhớ‌ ‌mọi‌ ‌thứ‌ ‌là‌ ‌nghỉ‌ ‌ngơi‌ ‌10‌ ‌phút‌ ‌sau‌ ‌mỗi‌ ‌30‌ ‌-‌ ‌50‌ ‌phút‌ ‌học‌ ‌tập.‌ ‌

15.‌ ‌Con‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌xu‌ ‌hướng‌ ‌hình‌ ‌thành‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌cảm‌ ‌xúc‌ ‌mạnh‌ ‌mẽ‌ ‌với‌ ‌người‌ ‌mà‌ ‌họ‌ ‌đang‌ ‌hát‌ ‌chung.‌ ‌

16. Nếu bạn dành 10 phút viết ra những lo lắng của bạn trước một cuộc thi, rất có thể bạn sẽ có được điểm số cao hơn.

17. Thiếu ngủ gây khó chịu và làm tăng nguy cơ phát triển chứng trầm cảm.

18. 5 ác mộng thường gặp nhất là: bị ngã, bị truy đuổi, bị nhốt, bị muộn giờ và đau khổ về cái chết của một thành viên trong gia đình.

19. Con người có xu hướng ra quyết định nhanh hơn.

20. Người đang yêu cư xử tương tự như người bị rối loạn tâm thần.
#Songtichcucmoingay
#TonyDzung

Liên hệ